Lymfoedeem / Lipoedeem

Lymf- en lipoedeem behandelingen met behulp van de Cyclo-drain

De werking

De lymf- en lipoedeem behandeling met de Cyclo-drain werkt door middel van een zachte cyclische roterende luchtstroom, deze luchtstroom activeert en stimuleert de natuurlijke afvoer van lymfevocht. Daarnaast blijkt dat niet alleen de lymfevaten gestimuleerd worden maar dat de Cyclo-drain ook de bloedsomloop bevordert. Het voordeel is dat de druk op de te behandelen plaatsen gelijkmatig is. In combinatie met manuele drainage geeft deze behandeling een zeer goed resultaat. Aangezien er nauwelijks druk wordt uitgeoefend op het te behandelen lichaamsdeel zullen er geen obstructies ontstaan. De lymfe kan bij eventuele bestaande obstructies in alle rust een eigen weg vinden, en er zal nooit meer afgevoerd worden dan het lichaam in staat is te verwerken. De lymfestroom in de vaten wordt gestimuleerd en geactiveerd, niet geforceerd.

De aanvraag voor de Cyclo-drain

De behandeling zal individueel worden vastgesteld in overleg met de huid- en oedeem therapeut en de behandelende arts. De cyclo-drain wordt gebruikt bij onderstaande indicaties.

Indicaties voor verwijzingen

  • Verschillende vormen van oedeem
  • Post-operatief armlymfoedeem
  • Veneus oedeem
  • Post-operatieve complicaties
  • Lipoedemen
  • Contra indicaties: trombose

Het gebruik

De behandeling per ledemaat duurt minimaal 20 en maximaal 30 minuten afhankelijk van de fase waarin een oedeembehandeling zit. Vooraf zal de therapeut eerst een voorbehandeling geven om de lymfe afvoer vrij te maken. De volgende plaatjes geven een demonstratie van het gebruik van de Cyclo-drain voor armen of benen.

cyclo