Huid- en Oedeemtherapie

De huidtherapeut behandelt een zieke of beschadigde huid. Sinds januari 2003 is de huidtherapie geregeld in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidzorg (BIG) artikel 34. Bovendien is huidtherapeut een beschermde beroepstitel. Huidtherapeuten moeten als paramedische beroepsbeoefenaren voldoen aan de eisen die aan paramedici zijn gesteld. Bovendien is op hun de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. Om hier invulling aan te geven is de NVH sinds 1 januari 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).

Om een beroep te kunnen doen op een huidtherapeut, is een verwijzing van een arts of specialist noozakelijk. De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling, de verzekerings- maatschappij en de soort verzekering. U moet in veel gevallen aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen op welke vergoeding u recht heeft. Met een medische indicatie van de arts worden de behandelingskosten in de regel vergoed door uw verzekeraar.

U kunt ook zonder doorverwijzing terecht bij de Amstelpraktijk, vaak betreft het dan een behandeling waarvoor geen medische indicatie nodig is. De kosten worden dan niet vergoed door uw verzekeraar. Na de behandeling dient u de kosten direct te voldoen.

Als u twijfelt of er in uw geval sprake is van een medische indicatie van uw huidaandoening, kunt u ook altijd contact met de Amstelpraktijk opnemen. Na een afspraak volgt er een intakegesprek en wordt er samen met u gekeken of het alsnog raadzaam is om uw arts te raadplegen.