Zorgvraag ouderen

Verandering van de zorgvraag heeft tot gevolg dat we meer multidisciplinaire zorg gaan verlenen in de vorm van zorgteams, zorgketens en zorgpaden, deze ontwikkeling draagt bij aan vervaging van de grenzen tussen verschillende disciplines. De vraaggerichte zorg, met name voor ouderen, vergt van de zorgverleners dat ze inspelen op de groeiende diversiteit van individuele zorgvragen. De vraag naar huisbezoeken neemt toe, dit komt omdat ouderen langer zelfstandig thuiswonen. Als huid- en oedeemtherapeute en leverancier van elastische kousen is de onderlinge samenwerking met ergotherapeuten en wijkverzorgende toegenomen op het gebied van de inzet van hulpmiddelen voor elastische steunkousen.